PillarsSuperior Essex Inc. prijavljivanje u pogledu usklađenosti

Kompanija Superior Essex Inc. je stekla reputaciju kompanije sa najvišim integritetom - tako što proizvodi i isporučuje kvalitetne proizvode uz izuzetnu korisničku uslugu. Ponosni smo ne samo na ono što postižemo, nego i na način na koji ostvarujemo uspeh. Ta reputacija je ono što želimo da zaštitimo. Da bismo je zaštitili, moramo stalno nastojati da služimo najboljim interesima svojih klijenata, zaposlenih i akcionara, istovremeno se ponašajući kao odgovoran korporativni građanin. Ta posvećenost između ostalog zahteva da postupamo u skladu sa najvišim etičkim i zakonskim standardima.

Naša posvećenost najvišim standardima integriteta počinje time što obezbeđujemo da svako u celoj Superior Essex organizaciji razume naše osnovne vrednosti - vrednosti koje definišu način na koji se ponašamo. Ove vrednosti predstavljaju osnovu našeg Etičkog kodeksa.

Većina pitanja u vezi sa Etičkim kodeksom i kako on može da se primeni u određenoj situaciji mogu se rešiti lokalno pre nego što postanu problemi za Kompaniju, zaposlene ili javnost. Kompanija podstiče zaposlene da iznesu ideje, izraze zabrinutost ili postave pitanja u vezi sa Kodeksom – posebno ona zakonske ili etičke prirode. Svi menadžeri su odgovorni za pružanje podrške i sprovođenje ove politike tako što će držati „otvorena vrata” za svoje neposredne podređene i one koji bi mogli da im se obrate. Mada se nadamo da će se zaposleni osećati ugodno da o nekim pitanjima porazgovaraju sa svojim nadređenim, može se dogoditi da supervizor ne može da pomogne. Na raspolaganju su brojni resursi koji vam mogu pomoći. Možete se obratiti nekoj od sledećih osoba:

  • Supervizoru na sledećem višem nivou
  • Rukovodiocu vaše poslovne jedinice
  • Bilo kom članu Pravne službe
  • Lokalnim ili korporativnim Ljudskim resursima
  • Službeniku za usklađenost

Mada se vaša pitanja i nedoumice često mogu rešiti na lokalnom nivou, službenik za usklađenost pruža drugi način za rešavanje pitanja koja se tu ne mogu razrešiti i, generalno, obezbeđuje način da se prijavi zabrinutost ili dobiju informacije ili saveti u vezi sa Etičkim kodeksom. Možete se obratiti službeniku za usklađenost na jedan od sledećih načina:

Službenik za usklađenost

Imejl adresa

 compliance@spsx.com               

Poštanska
adresa
 

 Compliance Officer
 Superior Essex Inc.
 5770 Powers Ferry Road NW, Suite 400
 Atlanta, GA 30327                  

Telefon

 Pozovite službenika za usklađenost ili člana Pravne  
 službe na broj  001-770-657-6000.

Lično 

 Pozovite službenika za usklađenost ili člana Pravne službe 
 da zakažete sastanak

 

Putem anonimnog sistema za prijavljivanje

Iako bi trebalo da budete u mogućnosti da rešite svoja pitanja o usklađenosti putem ovih resursa, mogu postojati slučajevi kada ćete želeti da ukažete na problem ili izrazite zabrinutost anonimno. Iz tog razloga, Kompanija je osnovala Superior Essex sistem za prijavljivanje u pogledu usklađenosti. Sve poruke poslate putem ovog sistema su anonimne (osim ako ne otkrijete svoje ime) i pregleda ih službenik za usklađenost Kompanije ili neko od njegovog ili njenog osoblja ko postupa pod nadzorom službenika za usklađenost. Kompanija će istražiti i postupati sa svim porukama na odgovarajući način. U cilju pružanja odgovora na vašu nedoumicu ili komentar, može biti zatraženo da pružite dodatne informacije u vezi sa vašom porukom, koje možete dati anonimno. Sistem će generisati 15-cifrenu šifru za svaku žalbu ili komentar i vi možete koristiti tu šifru da biste pratili status svoje poruke i poverljivo komunicirali sa službenikom za usklađenost ili drugima koji koriste sistem.

Svoju poruku možete poslati na jedan od dva načina: Siguran Web obrazac ili Sigurna telefonska linija

 

Sigurni web obrazac

Kliknite ovde da biste arhivirali slučaj korišćenjem sigurnog i šifrovanog web obrasca.

Sigurna linija

​​​​​​Kliknite ovde da biste arhivirali slučaj korišćenjem sigurne linije sa bilo kog telefona.

Da biste anonimno pratili vašu poruku, molimo kliknite ovde.